Hållbara varumärken väljer förpackningar i kartong.

En förnybar förpackning där råvaran är hållbart brukad skog eller återvunnen kartong. Där designern tagit hela vägen från produktion till kassation i beaktning. Där produktionen är miljöcertifierad och livsmedelsgodkänd. Inga märkliga tillsatser och närproducerat hela vägen. Då går din förpackning från att vara ett skydd till att bli ditt varumärkesskydd.

Välkommen till Gafs Kartong – Vi gör det yttersta!

En hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som står upp för naturen. Föreningen sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. Med omkring 200 000 medlemmar finns kraften att förändra! Gafs Kartong är stolt stödföretag till Naturskyddsföreningen.